REGULAMIN CAŁOROCZNEJ AKCJI SAMORZĄDOWEJ „SZCZĘŚLIWY DZIEŃ W MIESIĄCU”

 

 1. Akcja jest przeprowadzana w miejsce ,,Szczęśliwego Numerka”.
 2. Akcję prowadzi Rada Samorządu Uczniowskiego.
 3. Przebieg akcji:
  Wybrani przedstawiciele SU w ostatni dzień miesiąca losują numerek. Liczba, która na nim wypadnie, oznacza datę dzienną ,,szczęśliwego dnia” w kolejnym miesiącu. Jeżeli wypadnie weekend lub jakikolwiek inny dzień wolny od zajęć szkolnych, przedstawiciele SU losują do momentu, kiedy trafią na dzień w którym lekcje odbywają się normalnie.
 4. ,,Szczęśliwy dzień w miesiącu”:
  1. zwalnia wszystkich uczniów z odpowiedzi ustnych,
  2. zwalnia wszystkich uczniów niezapowiedzianych kartkówek,
  3. usprawiedliwia brak zadania domowego,
  4. usprawiedliwia nieprzygotowanie.*
 1. W tym dniu uczniowie zwolnieni są z pisania prac klasowych bądź sprawdzianów.
  UWAGA. Jeśli test był zapowiedziany przed ogłoszeniem daty ,,Szczęśliwego dnia w miesiącu”, uczniowie mają obowiązek go napisać.
 2. Akcja dotyczy wszystkich klas naszej szkoły.
 3. Akcja jest całoroczna.

 

* nie usprawiedliwia braku stroju na WF oraz ogólnego nieprzygotowania: braku wszystkich. potrzebnych książek lub zeszytów.