Najważniejsze informacje o ubezpieczeniu uczniów na rok szkolny 2021/2022

 

Oferta ubezpieczenia dla dzieci i młodzieży szkolnej NNW w ramach Ogólnopolskiego Programy Bezpieczeństwa KOCHAM TO DBAM, który obowiązuje w szkole jak i poza nią w roku szkolnym 2021/2022

 

WIĘCEJ INFORMACJI -WEJDŹ I UBEZPIECZ: Nnw szkolne - KochamToDbam

 

UQ52547 jest kodem uprawniającym do zniżki

 

Podstawowe informacje:

❑ Cały Świat, 365 dni w roku.

❑ Składka już od 35 zł (z kodem Agenta)

❑ Warianty od 12 do 100 tys. SU

Wysokie SU za 1 % trwałego uszczerbku (od 240 zł do 2000 zł)

Zniżka 25 % za drugie i kolejne dziecko

❑ Wyższe świadczenie za szpital w wyniku Covid-19

❑ Brak zwyżki za uprawianie sportów w ramach klubów sportowych

Assistance szkolny – nowy, szeroki zakres ubezpieczenia (m.in. ochrona w sieci, korepetycje)

❑ Wprowadzenie Boleriozy

❑ Brak karencji na pobyt w szpitalu 

❑ Pobyt szpitalu z powodu choroby płatny już od pierwszego dnia jeśli nastąpiła tylko zmiana daty

❑ 1 zł z każdej polisy na cel dobroczynny

 

Sprzedaż odbywa się On-line – rodzice otrzymują dedykowany link dla naszej szkoły UQ52547.

 

Bardzo prosta ścieżka sprzedaży a polisę wraz z pozostałymi dokumentami rodzic dostaje na maila.

dodatkowo m.in.:

- Złamanie kości, Zwichnięcie lub Skręcenie Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku: zakres udzielanej ochrony oraz wysokość poszczególnych świadczeń zgodnie z tabelą urazową - bez zakończenia leczenia 

Interwencja lekarska: jeżeli obrażenie ciała doznane przez Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku nie zostało zakwalifikowane do Tabel Uszczerbków lub Uszkodzeń Ciała , a które wymagało interwencji lekarskiej i przynajmniej jednej wizyty kontrolnej (od 100 zł do 600 zł za zdarzenie)

-Refundacja kosztów leczenia oraz kosztów rehabilitacji poniesionych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej: świadczenie wypłacane na podstawie rachunków, faktur - na podstawie wpisu zalecenia lekarza (od 2000 zł do 10000 zł)

Rany Ubezpieczonego: jednorazowe świadczenie w przypadku przerwania powłoki ciała wymagające interwencji chirurgicznej w postaci zszycia lub założenia plastra zastępczego (od 100 zł do 600 zł za zdarzenie)

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego: jednorazowe świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia należne za pierwszą diagnozę w życiu: przeszczepu narządu, nowotworu złośliwego, śpiączki, sepsy, niewydolności nerek (od 1000 zł do 2000 zł)

- i inne (oferta w załączeniu)

 

W cenie składki również Assistance szkolny:

 

Wizyta Lekarza Centrum Assistance Organizacja wizyty u lekarza specjalisty

Wizyta pielęgniarki Dostawa leków

Transport medyczny

Infolinia medyczna

 

Pomoc psychologa – Jeżeli na skutek Nieszczęśliwego Wypadku, w którym uczestniczył Ubezpieczony nastąpi: 1.śmierć Rodzica lub Opiekuna Prawnego Ubezpieczonego,

2.śmierć ucznia z klasy, do której uczęszcza Ubezpieczony

3.jeżeli wskutek Nieszczęśliwego Wypadku, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, nastąpi śmierć Ubezpieczonego, pomoc psychologa, o której mowa wyżej, przysługuje rodzicom i rodzeństwu Ubezpieczonego. 4.jeżeli w następstwie cyber mobbingu Ubezpieczony wymaga specjalistycznej pomocy psychologa, Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty honorarium 10 sesji psychologa lub udziału w grupie terapeutycznej Szkolny serwis informacyjno-organizacyjny informacji o firmach autokarowych na terenie Polski wraz z możliwością rezerwacji.

 

Ochrona w sieci (w wariancie 3)

 

1. Blokada Rodzicielska - Centrum Alarmowe na wniosek Ubezpieczonego lub Rodzica Ubezpieczonego zdalnie pomaga w konfiguracji blokady rodzicielskiej na środowiskach Windows, iOS oraz Android, a także w przeglądarkach internetowych.

2. ID Monitoring - Centrum Alarmowe na wniosek Ubezpieczonego lub Rodzica Ubezpieczonego udziela wsparcia i pomocy w zakresie aktywowania konta w firmie monitorującej media, która sprawdza ewentualne publikacje na temat Ubezpieczonego w Internecie oraz w social mediach. Koszt aktywacji pokrywany jest przez Ubezpieczonego lub Rodzica Ubezpieczonego.

3. Wsparcie w ochronie reputacji internetowej - Centrum Alarmowe na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Ubezpieczonego lub Rodzica Ubezpieczonego udzieli wsparcia w zakresie usunięcia oraz zatrzymania rozprzestrzeniania publikacji na temat Ubezpieczonego w Internecie oraz doradza w dalszych krokach, które Ubezpieczony może podjąć (usuwając profile, konta, dane lub zdjęcia, blokując dostęp, zmieniając hasła lub szczegóły logowania). Świadczenie te obejmuje również kontakt z właścicielem strony, na której zamieszczony był wpis oraz podjęciu wszelkich starań zmierzających do zmniejszenia skali powstałego zdarzenia. Centrum Alarmowe w ramach dostępnych narzędzi podejmą starania by wszystkie informacje zamieszczone w Internecie zostały usunięte.