PRZEKAŻ 1,5% PODATKU

dla naszej szkoły

 

ZA POŚREDNICTWEM TORUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SZKOLE organizacji pożytku publicznego KRS 0000121592.

  

Szanowni Państwo! 

Ośmieleni wieloletnią Państwa hojnością po raz kolejny bardzo prosimy o przekazanie na rzecz naszej szkoły 1,5 % z Państwa podatku za pośrednictwem Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole - organizacji pożytku publicznego KRS 0000121592. 

  

 


Chcąc przekazać 1,5% podatku  należy wpisać:
w części ,,L”:
- w rubryce 147 nr KRS – 0000121592 Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
- w rubryce 148 kwotę odpisu 1,5% od podatku;
- w rubryce 149 nazwę i adres placówki oświatowej, której chcemy przekazać odpis 1,5% podatku.
Ta informacja jest bardzo ważna, ponieważ ułatwia przekazanie środków dla danej placówki oświatowej!!!
- w rubryce 150 podatnik w kwadracie stawia X.

 

          

Z GÓRY DZIĘKUJEMY ZA ŻYCZLIWOŚĆ I KAŻDĄ, NAWET SYMBOLICZNĄ, ZŁOTÓWKĘ.

 

 

WZÓR POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA RUBRYK PIT-37 DOTYCZĄCYCH ODPISU 1,5 % PONIŻEJ ORAZ W PLIKACH DO POBRANIA.

1 [m]