Podczas 67. posiedzenia posłowie zdecydowali o ustanowieniu patronów 2019 roku. Uhonorowani w ten sposób będą: GUSTAW HERLING-GRUDZIŃSKI, ANNA WALENTYNOWICZ, STANISŁAW MONIUSZKO, a także wydarzenia: UNIA LUBELSKA i POWSTANIA ŚLĄSKIE. Rok 2019 będzie również ROKIEM MATEMATYKI w 100. rocznicę założenia Towarzystwa Matematycznego w Krakowie.

 

1 [m]

Fot. 1.: Gablota "Patronów Roku 2019", która znajduje się na holu II piętra naszej szkoły,
autorzy: Alicja Essuman-Mensah i Gracjan Czapiewski.

 

20 maja 2019 roku minie 100 lat od urodzin GUSTAWA HERLINGA-GRUDZIŃSKIEGO - jednego z najwybitniejszych pisarzy polskich XX wieku. Jak przypomniano w uchwale: „Losy i twórczość Gustawa Herlinga-Grudzińskiego stanowią świadectwo cierpień i czynów człowieka, któremu przyszło przeżyć czasy totalitarnej przemocy i kryzysu wartości. Więzień sowieckiego łagru, żołnierz Armii Andersa, uczestnik bitwy pod Monte Cassino, emigrant, współpracownik „Kultury” i Radia Wolna Europa, zaangażowany w pomoc polskiej opozycji antykomunistycznej, ale przede wszystkim ceniony w Ojczyźnie i na świecie autor książki „Inny świat. Zapiski sowieckie”, poruszających opowiadań oraz „Dziennika pisanego nocą” – Gustaw Herling-Grudziński z niezwykłą odwagą opisuje tragedię człowieka poszukującego moralnego ładu i prawdy.Książka „Inny świat” była pierwszym w literaturze światowej, artystycznie doskonałym, pełnym miłosierdzia oraz nadziei świadectwem martyrologii więźniów sowieckiego łagru. Napisał ją zaledwie 30-letni autor, który sam doświadczył okrucieństwa komunistycznego miejsca kaźni. Tym większa była gorycz pisarza, gdy część intelektualnych elit Europy nie chciała przyjąć do wiadomości jego relacji.Opowiadania Gustawa Herlinga-Grudzińskiego to głęboko zakorzeniony w europejskiej kulturze zbiór opowieści o metafizycznych sekretach losu człowieka. Autora fascynuje zmaganie się z tajemnicą, którą opisał słowami Szekspira: „jesteśmy z takiej materii, z jakiej robione są sny”.Jego „Dziennik pisany nocą” stanowi niezwykle oryginalną, eseistyczną, osobistą kronikę historii Polski i Europy w XX wieku, widzianą z emigracji oczami polskiego patrioty i Europejczyka.”

ANNA WALENTYNOWICZ została kolejną patronką roku 2019. „Sejm w uznaniu zasług Anny Walentynowicz dla utworzenia wielkiego ruchu „Solidarności" i odzyskania przez Polskę niepodległości oraz składając hołd Jej niezłomnej postawie, ustanawia rok 2019 Rokiem Anny Walentynowicz” - napisano w uchwale.

 „Pozostała sobą. Wybrała prawdę. To dlatego skromną Anię Lubczyk wywyższono do godności historycznego imienia – „Anna Solidarność”. Może właśnie dlatego skupiało się na niej tyle pogardy. Ten, którego Anna Walentynowicz kochała bardziej niż kogokolwiek – Ojciec Święty Jan Paweł II – do trzech podstawowych cnót chrześcijańskich: wiary, nadziei i miłości, dodał również solidarność. Jego słowa stały się dla niej imperatywem działania.”

- Sławomir Cenckiewicz

Anna WalentynowiczDama Orderu Orła Białego, działaczka Wolnych Związków Zawodowych, współzałożycielka NSZZ „Solidarność”, przyszła na świat 15 sierpnia 1929 roku w Równem na Wołyniu. Anna Walentynowicz została osierocona przez rodziców w 1939 roku. Dziewczynkę przygarnęli sąsiedzi, z którymi po zakończeniu wojny przeniosła się do Gdańska. W nowej rodzinie Anna była źle traktowana, zmuszana do ciężkiej pracy w gospodarstwie i bita. W 1950 roku rozpoczęła kurs spawacza. Zatrudniła się w Stoczni Gdańskiej, gdzie pracowała do 1991 roku. Anna Walentynowicz została członkinią Związku Młodzieży Polskiej, jednak po pewnym czasie postanowiła oddać legitymację. Następnie wstąpiła do Ligi Kobiet i została jej przewodniczącą w stoczni. W 1952 roku Anna urodziła synka, Janusza, jednak zdecydowała się nie brać ślubu z ojcem dziecka. Próbowano ją zwolnić ze stoczni w 1968 roku, ponieważ domagała się wyjaśnienia sprawy defraudacji pieniędzy z funduszy zapomogowego. Tuż przed osiągnięciem wieku emerytalnego, w sierpniu 1980 roku, dyrekcja Stoczni Gdańskiej wypowiedziała Annie Walentynowicz umowę, co było bezpośrednią przyczyną rozpoczęcia strajku, z którego wyłonił się NSZZ „Solidarność”. Działaczkę przywrócono do pracy. Pod koniec 1983 roku osadzono ją w więzieniu za próbę wmurowania tablicy upamiętniającej górników kopalni „Wujek”. Anna Walentynowicz była pomysłodawczynią strajku głodowego po zabójstwie ks. Jerzego Popiełuszki. W 1995 roku w liście otwartym do Lecha Wałęsy skrytykowała jego politykę. Anna Walentynowicz zginęła w katastrofie wojskowego samolotu Tu-154M w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku.

2 [m]

Fot. 2.: Plakat pobrany ze strony:http://www.prostoomuzyce.pl/bedzie-rok-moniuszki

 

Sejm zdecydował również o ustanowieniu roku 2019 Rokiem STANISŁAWA MONIUSZKI. W tym roku przypada 200. rocznica urodzin kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga, dyrektora Teatru Wielkiego w Warszawie, twórcy polskiej opery narodowej. Za przyjęciem uchwały głosowało 399 posłów, żaden z posłów nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosu.

"Dorobek kompozytorski Stanisława Moniuszki, składający się z oper, pieśni, kantat, utworów religijnych, symfonicznych, kameralnych i solowych, a także operetek, baletów i muzyki do dramatów, imponuje różnorodnością, bogactwem melodycznym i głębokim zakorzenieniem w narodowej tradycji muzycznej. Jego twórczość operowa i pieśniarska stanowi trzon polskiego repertuaru wokalnego i niejednokrotnie jest osią zainteresowań artystycznych najwybitniejszych polskich śpiewaków" - czytamy w uchwale. Jej autorzy przypominają, że Moniuszko był twórcą "Śpiewnika domowego" obejmującego ponad 200 pieśni. "Określenie „domowy” miało głębsze znaczenie, aby uniknąć rosyjskiej cenzury, w zawoalowany sposób podkreślało narodowy charakter zawartych w śpiewniku pieśni" - napisali. Zdaniem autorów uchwały, Stanisław Moniuszko był wzorem patrioty i - jak pisał w 1921 roku badacz jego twórczości Zdzisław Jachimecki - "krew z krwi i kość z kości Polakiem. Jego wielkie opery takie jak Halka, Straszny dwór dotykające sedna idiomu polskości - zarówno w warstwie tekstowej, jak i muzycznej - do dziś stanowią inspirację dla wielu artystów, a w czasach jemu współczesnych tworzyły paletę barw, za pomocą której Polacy odmalowywali najpiękniejsze odcienie patriotycznych uczuć i narodowej tożsamości".

Stanisław Moniuszko urodził się 5 maja 1819 roku w Ubielu.  Zmarł na atak serca w 1872 roku. Został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

 

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z OBSZERNIEJSZĄ BIOGRAFIĄ STANISŁAWA MONIUSZKI
I Z INFORMACJAMI O WOJEWÓDZKIM KONKURIE MUZYCZNYM „KOMPOZYTOR – ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ 2019”

  

JUBILEUSZOWY ROK MATEMATYKI

 Senat Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił rok 2019 Rokiem Matematyki w uznaniu zasług polskich matematyków dla światowej nauki, upamiętniając niezwykły rozwój matematyki polski, jaki nastąpił po odzyskaniu niepodległości Polski, a także podkreślając rolę tej dziedziny nauki w rozwoju polskiego społeczeństwa. Uchwała ta nawiązuje również do stuletniej rocznicy powstania organizacji skupiającej matematyków, założonej dnia 2 kwietnia 1919 roku i nazwanej Towarzystwem Matematycznym w Krakowie, a następnie przekształconej w Polskie Towarzystwo Matematyczne.

4 [m]

 

Fot. 3.: Logotyp Jubileuszowego Roku Matematyki pobrany ze strony PTM w Krakowie:

https://100latptm.matinf.uj.edu.pl/jrm.php

 

UNIA LUBELSKA

"W 1569 r. w obecności króla Polski, wielkiego księcia litewskiego Zygmunta Augusta na sejmie walnym w Lublinie został podpisany akt realnej unii polsko-litewskiej. Dwa państwa: Korona Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie powołały tym aktem ,,jedno nierozdzielne i nieróżne ciało" - Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Przetrwała ona ponad 200 lat, a unicestwiły ją dopiero połączone siły trzech zaborców" - czytamy w uchwale. W dokumencie posłowie podkreślili, że Unia była jednym z najdonioślejszych wydarzeń stulecia, nie tylko dla połączonych nią krajów, ale dla całej Europy Środkowo-Wschodniej.

3 [m]

Fot. 4.: „Unia Lubelska” autorstwa Jana Matejki. Obraz olejny na płótnie; Wymiary: 511 cm x 299 cm; Obraz pochodzący z Muzeum Narodowego w Warszawie, w depozycie Muzeum Lubelskiego w Lublinie.

 

POWSTANIA ŚLĄSKIE

W 2019 roku będą celebrowane także Powstania Śląskie. Sejm wyraził tym samym „wdzięczność za wkład pokoleń ludu śląskiego w walkę o niepodległość Rzeczypospolitej, a potem Jej odbudowę, oraz za wywarcie istotnego wpływu na kształt granic odrodzonego i niepodległego państwa polskiego”.

 

Teksty zostały opracowane na podstawie: Wikipedia.org,
biografia24.pl/anna-walentynowicz/
oraz strony internetowej Sejmu RP.

Koordynatorzy i realizatorzy projektu Patroni Roku:
mgr Alicja Essuman-Mensah,
mgr Gracjan Czapiewski
.