ARES KORESPONDENCYJNY:

Rada Rodziców w Szkole Podstawowej
im. Romualda Traugutta
ul. Traugutta 12
85-122 Bydgoszcz

E-MAIL:radarodzicowsp41bydgoszcz@gmail.com

SKO KONTO DLA RADY RODZICÓW: 66 1020 1462 0000 7602 0330 2106

FACEBOOK: (1) Rada Rodziców SP41 w Bydgoszczy | Facebook