1 [m] 

PRIMUS INTER PARES (łac. pierwszy wśród równych sobie) - określa się w ten sposób osobę, która posiada pewien autorytet wśród pozostałych członków grupy, do której należy, jednak nie wiąże się on z żadnymi specjalnymi przywilejami. Czasem określa się w ten sposób osobę która jest nieoficjalnym liderem danej grupy. Maksyma "primus inter pares" jest często przywoływana w rywalizacji uczniów lub studentów.

W naszej szkole tytuł ten nadaje Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną ÓSMOKLASIŚCIE, który uzyskał bardzo wysokie wyniki w nauce i wpisał się na stałe w historię szkoły, zdobywając wysokie miejsca w konkursach przedmiotowych, artystycznych, czy sportowych.

 

LAUREACI TYTUŁU PRIMUS INTER PARES

rok szkolny 2018/2019

HANNA KAPELA klasa 8a

 

2 [d]