ZAPISY DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ  
w Szkole Podstawowej nr 41 im. R. Traugutta  
z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy 

 

1. Zapisy odbywają się na trzy sposoby: 
a) od czwartku 31.08. przy wejściu do szkoły są dostępne Karty Zgłoszenia (i wzór ich wypełnienia), które po wypisaniu można zostawić w sekretariacie szkoły (tabele z ,,godzinami" będzie można uzupełnić po otrzymaniu planu lekcji); 
b) w załączniku poniżej również znajdują się dokumenty, o których mowa wyżej. Można samodzielnie wydrukować Kartę Zgłoszenia i dostarczyć ją do szkoły najpóźniej do 4 września (poniedziałek); 
c) zapisy dzieci w szkole będą też odbywały się 4 września 2023 roku w godzinach od 7:00 do 12:00 w świetlicy, gdzie będą pełniły dyżur Wychowawczynie. 

 

2. Wszelkie kwestie formalne i organizacyjne zostaną Państwu przekazane do 11 września.