KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTWOWEJ NR 41 W BYDGOSZCZY

Czytaj więcej!

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMIE WEJŚĆ I WYJŚĆ

Czytaj więcej!

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - DLA OSÓB TRZECICH, UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA ZE SZKOŁY

Czytaj więcej!

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - DLA OSÓB TRZECICH, OD KTÓRYCH DANE NIE SĄ ZBIERANE - ZFŚS

Czytaj więcej!

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMIE MONITORINGU WIZYJNEGO

Czytaj więcej!

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z nauczaniem zdalnym w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Czytaj więcej!

RODO

RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Czytaj więcej!