Historia szkoły

HISTORIA SZKOŁY W PIGUŁCE

Szkoła Podstawowa nr 41 została zbudowana w ramach akcji "1000 Szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego". Projektantem budynku szkolnego było Przedsiębiorstwo Projektowania Budownictwa Miejskiego "MIASTOPROJEKT", w Bydgoszczy, a wykonawca robót Bydgoskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego w Bydgoszczy. Projekt, którego autorem był inż. Michałowski, zakłada budowę 15-to izbowej szkoły dla sześciuset uczniów.

Wczesną jesienią 1959 roku rozpoczęto budowę obiektu. 15 września 1959 roku nastąpiło uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego. W uroczystości tej udział wzięli: I sekretarz KM PZPR K. Krzywdziński, przew. Prezydium MRN K. Maludziński, inspektor oświaty mgr M. Majdziński, przedstawiciele Kuratorium: p. Drzewiecka, p. Myszkowski, inż. Laskowski, aspołeczny komitet budowy szkoły z przew. Wojciechowskim na czele, nauczyciele, młodzież szkolna i przedstawiciele miejscowej prasy. Chór Szkoły Podstawowej nr 33 pod batutą kier. Bodziocha uświetnił imprezę udanymi występami.

Prace budowlane przebiegały nadzwyczaj sprawnie.

W październiku, listopadzie i grudniu 1959 roku zakończono budowę fundamentów i piwnic, w styczniu i lutym 1960 roku postawiono ściany parteru i położono fundamenty pod salę gimnastyczną. W marcu tegoż roku posiadała ona już mur południowy i północny a murarze zakończyli pracę przy budowie stropu parteru i zaczęli wznosić mury I piętra budynku. W połowie kwietnia przystąpiono do budowy piętra II, które ukończono na początku maja, by już pod koniec miesiąca przygotowany strop III piętra do betonowania.

W tymże miesiącu Inspektor Oświaty zatwierdził projekt organizacyjny budującej się szkoły na rok szkolny 1960-61 na 16 oddziałów. W czerwcu 1960 roku doprowadzono do budynku gaz, w lipcu wykonano zasadnicze prace przy budowie dachu, w sierpniu przystąpiono do prac wykończeniowych. Budynek otynkowano i pomalowano, wewnątrz założono parkiety, wyposażono izby lekcyjne. Teren pod boisko został wyrównany. Prace budowlane, którymi kierował inż. Leśniewski zakończono ostatecznie 1 września 1960 roku. Wtedy też oddano szkołę do użytku jako siedmioklasową. Szkoła była w mieście jedyną± placówką± oświatową z jarzeniowym oświetleniem. Od roku 1966/67 zaczęła funkcjonowanie jako szkoła ośmioklasowa.

Funkcję dyrektorów sprawowali:

  • mgr Aleksy Arndt,
  • mgr Gertruda Życińska,
  • mgr Władysław Skibicki,
  • mgr inż. Renata Antczak,
  • najdłużej, bo od 1967 do 1987 stanowisko to piastował mgr Józef Maciejewski,
  • mgr Grzegorz Sitarek (1987 - 1999),
  • mgr Maria Lewandowska - Konarska (1999 - 2007).

Od września 2007 roku dyrektorem szkoły jest pan mgr Wojciech Konarski. 

W roku szkolnym 1998/99 dokonano w szkole szeregu modernizacji. Piętro III budynku zostało wydzielone dla nauczania początkowego. 
Ściany holi pokryły się kolorowymi malunkami. Piętro I to galeria uczniowska. Na II można podziwiać polskie parki narodowe i krajobrazowe, na III piętrze maluchy spotkać się mogą z bohaterami ulubionego "Kubusia Puchatka". Odmalowano też świetlicę szkolną i cały szereg sal lekcyjnych, które ciekawie urządzono. 

Zbiórka funduszy na budowę nowego boiska szkolnego trwała do 5 listopada 2010 roku, bo właśnie w tym dniu, uroczyście otwarto nowowyremontowane boisko szkolne. Uroczystość zaszczyciło wiele znaczących gości. Impreza ta ustępowała swoim uroczytym charakterem tylko 50-leciu placówki, które cała społeczność szkoły i wiele zacnych gości obchodziło 2 czerwca 2010 roku.

opracowanie tekstu: mgr Beata Nowicka