1 [m]

Celem konkursu jest zachęcenie dzieci do poszerzania wiedzy oraz sprawdzenie ich umiejętności z danego obszaru. Na podstawie wyników konkursu dla szkoły podstawowej nauczyciel może dokonać obiektywnej oceny pracy ucznia.

 Zakres olimpiady przedmiotowej dostosowany jest do norm programowych obowiązujących dany rocznik. Czas trwania wszystkich konkursów dla klas I-III i IV-VII wynosi 45 minut, dlatego można je przeprowadzać podczas zajęć lekcyjnych.

Testy składają się z zadań zamkniętych z jedną lub kilkoma prawidłowymi odpowiedziami i zadań otwartych. Punkt przyznawany jest w przypadku zaznaczenia przynajmniej jednej poprawnej odpowiedzi. Jeżeli uczestnik zaznaczył chociaż jedną błędną odpowiedź nie otrzymuje punktu.

 

Testy dla szkoły podstawowej przygotowywane są przez doświadczonych nauczycieli, którzy na co dzień pracują z dziećmi i których pasją jest nauczanie. Mają one przyjemną formę, co zachęca dzieci do aktywnego udziału w konkursach.