ZMIANA REGULAMINU DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA KORZYSTAJĄCEGO ZE STOŁÓWKI

Nowy regulamin będzie obowiązywał od dnia 1 stycznia 2024 roku.

Czytaj więcej!

Regulamin dla rodzica/prawnego opiekuna ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej

Czytaj więcej!