PROJECT-BASED LEARNING, CZYLI PRACA PROJEKTOWA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Jednym z inspirujących przykładów pracy, która nie tylko rozwija kreatywność, ale również stawia uczniów w roli aktywnych uczestników procesu edukacyjnego jest praca metodą projektu.

Czytaj więcej!

PO RAZ TRZECI OTRZYMALIŚMY TYTUŁ SZKOŁY UCZĄCEJ SIĘ

Dnia 23 listopada zaprosiliśmy w progi naszej szkoły reprezentantów szkół z Klubu i Laboratorium SUS, przedstawicieli z CEO oraz rodziców na ogólnopolską konferencję pod nazwą "Edukacja na czasie - lekcje skoncentrowane na uczniu".

Czytaj więcej!

PIERWSZE SPOTKANIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ubiegłym tygodniu odbyło się posiedzenie Rady Samorządu Uczniowskiego. Przedstawiciele zatwierdzili protokół z wyborów, zapoznali się z regulaminem, wybrali spośród siebie poprzez tajne głosowanie osoby do zarządu.

Czytaj więcej!

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO 'STORYTELLING WITH US' POD PATRONATEM MIEJSKIEGO OŚRODKA EDUKACJI NAUCZYCIELI

Czytaj więcej!

NIETYPOWA ZABAWA Z OKAZJI DNIA KREATYWNOŚCI I INNOWACJI

W związku z obchodami corocznego Dnia Kreatywności i Innowacji, który przypadał 21 kwietnia, zachęciliśmy naszych uczniów do niestandardowego myślenia.

Czytaj więcej!

TIK I OK IDĄ W PARZE

W naszej szkole łączymy technologie informacyjno-komunikacyjne w postaci Photona z edukacją matematyczną.

Czytaj więcej!

PATYCZKI DOBRE NA WSZYSTKO

Drewniane patyczki znajdują zastosowanie na lekcjach wielu przedmiotów.

Czytaj więcej!

MAPY GOOGLE JAKO MATERIAŁY AUTENTYCZNE NA LEKCJI NIEMIECKIEGO

Jedną z umiejętności, którą uczniowie powinni opanować realizując dział o tematyce „miasto” jest pytanie o drogę i wskazywanie drogi.

Czytaj więcej!

NIEMIECKI W KLASACH DRUGICH, CZYLI O INNOWACJI SŁÓW KOLEJNYCH KILKA

Ulubione aktywności uczniów to zdecydowanie zabawy ruchowe. Jak powszechnie wiadomo, siedzenie w ławkach nie sprzyja uczeniu się, bo mózg uczy się przez ruch.

Czytaj więcej!

STACJE DYDAKTYCZNE NA LEKCJACH NIEMIECKIEGO, CZYLI ZDOBYWANIE WIEDZY PRZEZ DOŚWIADCZENIE

Metoda ta polega na rozwiązywaniu przez uczniów różnych zadań, najczęściej poprzez praktyczne działanie, przemieszczając się po klasie, holu szkoły, czy w przestrzeni wokół szkoły.

Czytaj więcej!