Informacja

o planowanych w szkole dodatkowych zajęciach specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

 

Na podstawie § 10r ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.) informuję, że w szkole planuje się realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych, o których mowa w  § 10o ust. 1 wymienionego rozporządzenia, w okresie od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 20 grudnia 2022 r. 

a)       zajęcia logopedyczne,

b)       zajęcia socjoterapeutyczne,

c)       zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,

d)       inne zajęcia terapeutyczne

Deklaracje uczestnictwa można składać do pedagoga szkolnego w terminie do czwartku- 24.02.2022

 

Bydgoszcz, 17.02.2022