1 [m]

W piątek, 3 czerwca 2022 roku o godz. 9:50 w sali 203 odbędzie się test na kartę rowerową dla uczniów klasy 4a, a w poniedziałek, 6 czerwca br. o godz. 10:45 dla uczniów klasy 4b, którzy ukończyli 10 lat (najpóźniej w dniu egzaminu).

Uczniowie, którzy otrzymają pozytywny wynik testu (min. 80% poprawnych odpowiedzi) będą mogli przystąpić do części praktycznej egzaminu, która planowana jest na wtorek, 14 czerwca 2022 r. o godz. 17:00 na boisku szkolnym.
Na przystąpienie do części praktycznej egzaminu wymagana jest pisemna zgoda rodzica/prawnego opiekuna, którą uczniowie otrzymają na lekcji techniki.

Każdy uczeń przystępujący do części praktycznej egzaminu musi posiadać kask rowerowy (założony na głowie) – jeśli będzie taka konieczność, to szkoła zapewni kask na czas egzaminu.

Wiadomości objęte testem:

-znaki drogowe pionowe i poziome,
-zasady ruchu drogowego dotyczące rowerzysty,
-zasady i umiejętność ustalania pierwszeństwa przejazdu,
-manewry na drodze,
-budowa, wyposażenie i konserwacja roweru,
-obowiązkowe wyposażenie rowerzysty,
-wiadomości dotyczące udzielania pierwszej pomocy  przedlekarskiej.

Umiejętności sprawdzane w części praktycznej:

- przygotowanie roweru do jazdy,
- jazdę rowerem na wprost,
- reagowanie na znaki drogowe,
- zmiana pasa ruchu,
- „ósemka” – bez podpórek i najeżdżania na linie,
- „slalom”,
- hamowanie i zatrzymanie pojazdu w określonym miejscu.


Wynik części praktycznej będzie uznany za pozytywny jeśli osoba egzaminowana prawidłowo wykona co najmniej 90% manewrów.