Masz problem - sprawdź, gdzie szukać pomocy:)

Telefon alarmowy (policja, pogotowie, straż pożarna): 112

Rzecznik Praw Dziecka(22) 583 66 00, Dziecięcy Telefon Zaufania RPD: 800121212 rpd@brpd.gov.pl

Infolinia dla Rodziców: 800 100 100 oraz www. helpline.org.pl

Infolinia dla Dzieci i Młodzieży: 116 111 (telefon zaufania, również w sprawach dotyczących cyberprzemocy - pomoc dla osób doświadczających przemocy w sieci).

Wakacyjny Telefon Zaufania dla Młodzieży: 507 832 741 (czynny codziennie w godzinach 19.00 - 21.00 do 31 sierpnia).

1. Instytucje na terenie Bydgoszczy świadczące pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie oraz osobom uzależnionym:

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii": 22 668-70-00

http://www.niebieskalinia.pl

 

lub Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia (kujawsko-pomorskie.pl)

 

MOPS – Dział Wsparcia Rodziny i Asysty Rodzinnej, ul. Toruńska 272, tel. 52 330 12 68

Rejonowe Ośrodki Pomocy Społecznej:

•        ROPS „Bartodzieje”, ul. Morska 2, tel. 52 342 12 14

•        ROPS „Błonie”, ul. Broniewskiego 1, tel. 52 373 30 53

•        ROPS „Fordon”, ul. Porazińskiej 9, tel. 52 343 66 44

•        ROPS „Szwederowo”, ul. Żwirki i Wigury 11, tel. 52 373 01 31

•        ROPS „Śródmieście”, ul. Ogrodowa 9, tel. 52 325 44 50

•        ROPS „Wyżyny”, ul. Kapuściska 10, tel. 52 361 99 02

 

Komisariaty Policji:

Bydgoszcz-Błonie, ul. Broniewskiego 12, tel. 52 588 13 59

•        Bydgoszcz-Fordon, ul. Wyzwolenia 122, tel. 52 525 58 59

•        Bydgoszcz-Śródmieście, ul. Poniatowskiego 5, tel. 52 588 11 59

•        Bydgoszcz-Szwederowo, ul. Toruńska 19 A, tel. 52 525 52 69

•        Bydgoszcz-Wyżyny, ul. Ogrody 19 A, tel. 52 588 15 59

 

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Północ, ul. Przyrzecze 2-4, tel. 52 34 77 500
Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Południe, ul. Nowy Rynek 10, tel. 52 34 77 610

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, V Wydział Rodzinny i Nieletnich/
VI Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Wały Jagiellońskie 4, tel. 52 58 78 500
ul. Grudziądzka 45, tel. 52 58 78 500

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie    
ul. Konarskiego 1-3   tel. 52-583 54 12/15  

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. B.Śliwińskiego 12, tel. 52 375 54 05, 52 361 76 82

Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” w Bydgoszczy
ul. Śliwińskiego 12, tel. 52 375 54 05
ul. J. Porazińskiej 9  (Filia Fordon), tel. 52 344 52 82

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia (WPZP)
ul. Karłowicza 26, tel. 52 321 35 00

Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – Hostel
ul. Dunikowskiego 2, tel. 52 361 12 49

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii    
ul. Gajowa 43   tel. 052-371 19 08

Stowarzyszenie "Monar"  Poradnia Profilaktyczno - Konsultacyjna w Bydgoszczy
ul.Świętej Trójcy 15  tel. 52 345 88 88

Organizacje pozarządowe, które realizują zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz osobom uzależnionym:

Stowarzyszenie "Bezpieczeństwo Dziecka" – Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie ul. Połczyńska 3, tel. 505-045-164, 572-940-007 w godz. 10:00 do 20:00

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/Miejski Bydgoszcz – Ośrodek Ochrony Praw Dziecka i Pomocy Rodzinie ul. Jaworowa 5, tel. 52 372-15-32

Fundacja Praesterno – Punkt konsultacyjny dla członków rodzin dotkniętych przemocą
ul. Chrobrego 26/1, tel. 731-046-427 w godz. 15:00 do 20:00

Stowarzyszenie niesienia pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, osobom współuzależnionym oraz ofiarom przemocy „Alwernia” – warsztaty i grupa wsparcia ul. Gdańska 2, tel. 693-670-565/ ul. Dworcowa 87 (poradnia), tel. 693-670-565

Fundacja "Wyjść z cienia" – Punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą
ul. Piotrowskiego 19/2, tel. 525-222-333(czwartki, w godz. od 17:00 do 19:00)

Fundacja na Rzecz Rozwoju Psychiatrii Regionu Kujawsko-Pomorskiego – grupy wsparcia dla członków rodzin dotkniętych przemocą
ul. Kurpińskiego 19, tel. 52 585-42-60

Stowarzyszenie "TAK dla POMOCY" ul. Stolarska 2 Bydgoszcz tel.: 662 051 800 lub 608 026 556 - prowadzenie programu korekcyjno- edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

2. Inne problemy:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy
ul. Jana III Sobieskiego 10,  tel. 52 322 52 06

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Bydgoszczy
ul. Gawędy 5,  tel. 52 322 80 32

Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. Stawowa 1,  tel. 52 373 85 86

Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. Sułkowskiego 58 A,  tel. 52 372 13 40, dla dzieci i młodzieży:  tel. 52 372 18 81

Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych
ul. Stolarska 2     052-362 18 44, ul. Traugutta 5     052-373 63 30

Ośrodki Adopcyjno - Opiekuńcze    
ul. Karpacka 31     052 322 96 28, Im. Jana Pawła II Caritas Diecyzji Bydgoskiej ul. Cienista 2   052 375 36 05

Centrum Kultury Katolickiej Fundacja „Wiatrak”    
ul. Bołtucia 5  052-323 48 10 lub 052- 323 48 11   
Klub Integracji Społecznej „Wiatrak”
ul. Kleberga 2   052-343 02 72

Ochotnicze Hufce Pracy. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży    
ul. Glinki 140   052-363 04 64 lub 052-345 05 33

Polski Czerwony Krzyż    
ul. Warmińskiego 10  052-322 60 11

Domy Pomocy Społecznej    

DPS „Jesień Życia” ul. Mińska 15A        052-327 72 13 lub 052-327 74 33
DPS „Słoneczko” ul. Gałczyńskiego 2      052-372 91 51       

Dzienne Domy Pobytu 

„Kapuściska” ul. Kapuściska 10        052-361 28 28
„Senior” Stowarzyszenie z Potrzeby Serca  ul. Jodłowa 14        052-371 01 80


Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy    
ul. Smukalska 251           052-340 23 01

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i Matki z Dzieckiem
ul. Polanka 9            052-372 22 57
Schronisko dla Bezdomnych mężczyzn
ul. Fordońska 422          052-343 93 40