ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

 

Rok szkolny 2023/2024 trwa od dnia 01.09.2023 r. do dnia 31.08.2024 r. 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych – 04.09.2023 r. 

Próbny egzamin po 8 klasie – grudzień 2023 r./ styczeń 2024 r. 

Zimowa przerwa świąteczna od 23.12.2023 r. – 31.12.2023 r. 

Ferie zimowe od 12.02.2024 r. do 25.02.2024 r.  

Rekolekcje 11-13.03.2024 r.  

Egzaminy po 8 klasie 14-16.05.2024 r.  

Wiosenna przerwa świąteczna od 28.03.2024 r. – 02.04.2024 r. 

Boże Ciało – 30.05.2024 r. 

Zakończenie roku szkolnego kl. 0 – 8 – 21.06.2024 r. 

Pierwszy semestr trwa od 01.09.2023 r. do 26.01.2024 r. (28.01.2024 r.)

Drugi semestr trwa od 29.01.2024 r. do 21.06.2024 r. (31.08.2024 r.) 

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

  1. 30-31.10.2023 r. (poniedziałek i wtorek) (przed Dniem Wszystkich Świętych)

  2. 14-16.05.2024 r. (trzy dni) (Egzamin po VIII klasie)

  3. 02.05.2024 r. (czwartek) 

  4. 31.05.2024 r. (piątek) (po Bożym Ciele) 

Harmonogram spotkań z rodzicami

12.09.2023 r. 17.30 Spotkania z rodzicami klasy 0 - 8 wg harmonogramu. 

03.10.2023 r. 17.30 – 18.30  Drzwi otwarte dla klas 0 – 8  

07.11.2023 r. 17.30 - 18.30 Drzwi otwarte dla klas 0 – 8 

05.12.2023 r. 17.30  Zebranie z Rodzicami dla klas 0 – 8 wg harmonogramu 

16.01.2024 r. 17.30 Spotkania z rodzicami klasy 0-8 wg harmonogramu.   

09.04.2024 r. 17.30 - 18.30 (Ewaluacja planu wychowawczo – profilaktycznego z udziałem rodziców) Drzwi otwarte – dla klas 0 – 8 

07.05.2024 r. 17.30 Zebrania z rodzicami dla klas 0 – 8 wg harmonogramu