SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

Przewodnicząca Rady Rodziców - Pani Kamila Zawiszewska
Wiceprzewodniczący Rady Rodziców – Pan Marcin Kotecki

Sekretarz, Skarbnik Rady Rodziców - Pani Małgorzata Nowacka

 

KOMISJA REWIZYJNA:                  

 

Przewodniczaca - Pani Justyna Słowik
Zastepca - Pani Karolina Paulińska
Sekretarz - Pani Magdalena Mikołajczak