SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

Przewodnicząca Rady Rodziców - Pani Kamila Zawiszewska
Wiceprzewodniczący Rady Rodziców – Pan Marcin Kotecki

Sekretarz, Skarbnik Rady Rodziców - Pani Magdalena Mikołajczak

 

KOMISJA REWIZYJNA:                  

 

Przewodniczaca - Pani Justyna Słowik
Członek Komisji - Pani Anna Gościńska
Sekretarz - Pani Ewelina Balcerak