1 [m]

Od 2013 r. nasza szkoła bierze udział w międzynarodowym programie eTwinning skierowanym do uczniów wszystkich typów szkół. Dzięki uczestnictwie w programie nasi uczniowie mogą korespondować ze swoimi rówieśnikami szkół partnerskich w całej Europie i nie tylko. Kontakt utrzymują głównie poprzez platformę eTwinning,  na której także zamieszczają rezultaty swoich działań, część z nich w formie elektronicznej. Do tej pory otrzymaliśmy już pięć Odznak Jakości za zrealizowane projekty.

 Więcej na stronie projektu:

 

https://sites.google.com/view/travelers02/strona-g%C5%82%C3%B3wna